Yayınlar

Ak, S. (2019). “Edremit Ovas’ında Alüvyal Jeomorfoloji Araştırmaları”, (Yüksek Lisans Tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik. İndirmek için tıklayınız

Akbulut, M. R., Başlık, S, Kaptı, M, Kıraç, B, Coşkun, S, Karakulak S. Y. (2014) “Balıkesir, Burhaniye, Ören, 52 Evler Yapı Kooperatifi Evleri”. (ile) DoCoMoMo_Tr, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları. 31 Ekim-2 Kasım 2014. 73. Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum.

Akbulut, M. R., Başlık, S, Kaptı, M, Kıraç, B, Coşkun, S, Karakulak S. Y. (2014) “Balıkesir, Burhaniye, Ören, Seylap Evleri”. DoCoMoMo_Tr, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları. 31 Ekim-2 Kasım 2014. 74. Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum.

Akbulut, M. R., Başlık, S, Özgen, H. M., Karakulak, S. Y.  (2014-9) “Archaeology After The Planners: What To Conserve, What To Research And What For Future ?” . European Association of Archaeologists 20. Yıllık Toplantısı. 10-15 Eylül 2014. İTÜ, İstanbul. Abstract. s. 201.

Akbulut, M. R., Başlık, S., Özgen, H. M. (2013-2014) “Balıkesir, Burhaniye, Ören / Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Analitik Etüd ve Plan Raporu”. Promer Planlama. İstanbul.

Aslan, E., Erdoğan, L. U., Orhan, U. (2022). “The Survey of Adramytteion (Ören) Harbor, Turkey”. International Journal of Nautical Archaeology, 50,2. s. 375-386

Aykanat, B. B., Öztürk, A. (2018). “Adramytteion Kenti ve Egemenlik Alanı Çalışmaları 2017-2018”, TEBE Haberler, 44, s. 29-36. İndirmek için tıklayınız

Başlık, S., Akbulut, M.R. (2020). “Adramytteion Antik Kenti Bütüncül Koruma Planı”. Planlama Dergisi, 30,2. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, İstanbul. s. 221-241. İndirmek için tıklayınız

Çakır, E., Tatar, N., Erdoğdu, F. (2012). “Adramytteion Antik Kenti ve Sikkeler, -Kentin Kültleri-”. Akademik Bakış Dergisi, 31. s. 1-20. İndirmek için tıklayınız

Çelik-Uğuz, S. (2010). “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Burhaniye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli”. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, İstanbul.s. 332-353. İndirmek için tıklayınız

Çelik-Uğuz, S., Ataman, H. (2018). “Akıllı Turizm ve Akıllı Destinasyonlar: Edremit Körfezi’ne Yönelik Bir Uygulama”. Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlere Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir. s. 966-980. İndirmek için tıklayınız

Çelik-Uğuz, S., Sağlam, H.S. (2018). “Turistik İmge Bağlamında Antik Kaynaklar ve Edremit Körfezi”. Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir. s. 947-958. İndirmek için tıklayınız

Çelik-Uğuz. S., Öztürk, A., Aykanat B.B., (2019).  Adramytteion Antik Kenti ve Çevresinde Kültür Rotaları ve Turizm.  Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu Kitabı, Balıkesir, 2, s. 327-337.

Çelik-Uğuz, S., Sağlam, H.S. (2019). “Alternatif Kültür Rotası Olarak Batı Anadolu Kıyılarında Ceneviz İzleri”. II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir. s. 1159-1172. İndirmek için tıklayınız

Çelik-Uğuz, S., Ataman, H. (2021). “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bisiklet Turizmi ve Edremit Körfezi’ndeki Bisiklet Rotaları”. Balıkesir III. Kent Konseyi Sempozyomu “Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma”, Balıkesir. s. 243-257. İndirmek için tıklayınız

Çelik-Uğuz, S. (2022). “Burhaniye Turizmin Arz ve Talep Boyutu ile İncelenmesi”. Global Challanges For Global Science, Burdur. s. 38-44. İndirmek için tıklayınız

Çelik-Uğuz, S. (2022). “Burhaniye’nin Turizm Çeşitleri ve Turizm Potansiyeli”. Global Challanges For Global Science, Burdur. s. 45-53. İndirmek için tıklayınız

Erdoğdu, F. F. (2005). “Adramytteion/Ören (Burhaniye) Antik Kenti Kazıları. Balıkesir Sempozyumu”,17- 20 Kasım 2005. s. 231-235

İlban, M.O., Çelik-Uğuz, S., Bezirgan, M., Pekbay, K.N., Liceli, M.T. (2019). “Burhaniye Turizmi 2023 Stratejileri”. Detay Yayıncılık, Ankara.

Mutlu, S. (2016). “Adramytteion Siyah Firnisli Seramikleri”. (Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2013). “Adramytteion (Ören) Kazılarına Başlarken”, TEBE Haberler 36, İstanbul, s. 4-13. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2014a). “Adramytteion Kenti (Ören) 2012 Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 35. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (KST), Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s.178 -194. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2014b). “Körfezin Sahibi Sessizliğini Bozuyor”, Aktüel Arkeoloji, 40. İstanbul, s. 82-93. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2014c). “Adramytteion Kenti (Ören) 2013 Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 36. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (KST), Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s.1-18. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2014d). “Adramytteion (Ören) Kazı ve Onarım Çalışmaları – 2013”, TEBE Haberler, 37, İstanbul, s. 23-28. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2016a). “Adramytteion (Ören) 2015 Çalışmaları’nın Ardından”, TEBE Haberler, 41, İstanbul, s. 22-25. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2016b). “Adramytteion Kenti (Ören) 2014 Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 37. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (KST), Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 233-249. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2017a). “Adramytteion (Ören) 2015 – 2016 Yılları Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 39. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (KST), Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 503-525. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2017b). “Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KEAM) Adramytteion ve Egemenlik Alanı 2015 – 2016 Yılları Çalışmaları”, TEBE Haberler, 43, İstanbul, s. 47-59. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2017c). “Balıkesir İli, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçeleri Adramytteion Egemenlik Alanı 2015-2016 Yılları Arkeolojik Yüzey Araştırması”, 35. Araştırma Sonuçları Toplantısı (AST), Cilt 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 219-243. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2018). “Adramytteion (Ören) 2017 Yılı Kazı Çalışmaları”. 40. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (KST), Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 23-45. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2018). “Balıkesir İli, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçeleri Adramytteion Egemenlik Alanı 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması”, 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı (AST), Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 103-119. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2019). “Yeni Bulgular Işığında Adramytteion ve Etki Alanı -Körfez Üzerine Değerlendirmeler”. Mnemes Kharin – Filiz Dönmez-Öztürk Anısına Makaleler (Ed. Bülent Öztürk, Hüseyin Sami Öztürk, Burak Bünyat Aykanat, Kenan Eren, Hazal Azeri), Homer Kitapevi, İstanbul s. 405-431. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M. (2020). “Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KEAM) Adramytteion Kenti ve Egemenlik Alanı Çalışmaları – 2019”, TEBE Haberler, 45, İstanbul, s. 58-67. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M., Akbulut, M. R., Aykanat B. B., Öztürk, A., Denktaş, E. (2019a). “Adramytteion (Ören) 2018 Yılı Kazı Çalışmaları”. 41. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (KST), Cilt 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s 461-485. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H. M., Akbulut, M. R., Aykanat B. B., Öztürk, A., Denktaş, E. (2019b). “Balıkesir İli, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran İlçeleri Adramytteion Kenti Egemenlik Alanı 2018 Yılı Yüzey Araştırmaları”. 37. Araştırma Sonuçları Toplantısı (AST), Cilt 3, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s. 27-41. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H.M. (2018). “Adramytteion’dan Ioannes VII Konstatinapolis Patriklik Mührü Buluntusu ve “E” Yapısı İkincil Kullanımı”. Ege Dünyası Liman Kentleri, Sikke, Mühür ve Ağırlıkları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, 32. Manisa. s. 243-254. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H.M. (2020). “Kazı, Onarım, Sürdürülen Plan ve Proje Çalışmaları”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, Balıkesir Kent Konseyi. s. 59-80. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H.M. (2021). “Adramytteion (Ören) Antik Kenti ve Edremit Körfezi Güney Sahası”. Aktüel Arkeoloji, 80. İstanbul. s. 68-91. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H.M., Aykanat, B.B., Öztürk, A., Akbulut, M.R., Alper, S. (2022). “Balıkesir İli “Adramytteion Kenti Egemenlik Alanı” (Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Edremit İlçeleri) 2019 ve 2020 Yılları Yüzey Araştırmaları”. 2019-2020 Yılı Yüzey Araştırmaları, Cilt 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ana Yayın, Ankara. s. 137-151. İndirmek için tıklayınız

Özgen, H.M., Aykanat, B.B., Öztürk, A., Sağlam, H.S., Alper, S. (2022). “Adramytteion (Ören) 2019 ve 2020 Kazı Onarım Çalışmaları”. 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları, Cilt 2, Kültür Varlıkları ve Turizm Bakanlığı Ana Yayın, Ankara. s. 447-459. İndirmek için tıklayınız

Öztürk, A. (2018).  Adramytteion Khora’sında Bir Savunma Yapısı – Dedekaya – (A Fortification in Adramytteion Chora – Dedekaya-).  Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 653-664.

Öztürk, A. (2019). “Adramytteion Egemenlik Alanında Bir Yerleşim: Dedekaya ve Çevresinin Topografik İncelemesi”. (Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sağlam, H.S. (2012). “Burhaniye’nin Tarihi Yapıları”. Burhaniye Belediyesi Kültür Yayınları, Balıkesir. İndirmek için tıklayınız

Sağlam, H.S. (2020). “Devşirme Kavramını Yeniden Düşünmek: Ören (Adramytteion) Modern Malzemenin İkincil Kullanımı”. Research 2020 International Symposioum of Architectural Research. s. 57-60. İndirmek için tıklayınız

Sağlam, H.S. (2021). “Ayvalık Cunda Adası’ndaki Panagia (Koimesis Theotokou) ve Agios Panteleimon Kiliselerinin Mimari Tarihi ve Mekansal Dönüşüm”. Turkish Studies, 16(3). s. 989-1017. İndirmek için tıklayınız

Sağlam, H.S., Çelik-Uğuz, S. (2014). “Kültürel Miras Kapsamında Tarihi Hamamların Yenilenerek Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı: Burhaniye Örneği”. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın. s. 805-817. İndirmek için tıklayınız

Şahin, R. (2021). “Spatantike Sigillaten aus Adramytteion (Ören/Balıkesir): Eine Ubberregionale Materialanalyse, Anadolu Araştırmaları/ Anatolian Research, 23. s. 215-259. İndirmek için tıklayınız

Yağız, O. (2018). “Adramytteion Kazlarında Ele Geçen Sikkeler”, Ege Dünyası Liman Kentleri, Sikke, Mühür ve Ağırlıkları (Ed. Ceren Ünal – Akın Ersoy vd.), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları 32: Manisa, s. 353-359.

Yılmaz, A. (2020). “Taksiyarhis Kilise, Güre, Adramytteion, Bigadiç Kadıköy, Kepsut Kalburcu Kazılar”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, Balıkesir Kent Konseyi. s. 51-56.

Baskıda Olanlar

Akbulut, M. R., Başlık, S, Karakulak, S. Y.   2021. “Sevilmemiş Bir Şehirde Aşk ve Ölüm: Ören’de Korumama ve Koruyamama Mücadelesi”. 2. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları: Mysia ve Çevre Kültürleri. 7-9 Ekim 2021, Güre, Edremit; Balıkesir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.

Özgen, H.M. (2022). “Güncel Kültür Envanterinin Kamusal Planlama Sürecindeki Önemi: Adramytteion ve Körfez Güney Sahası (Burhaniye-Gömeç-Ayvalık) Örneği”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Aslan, E., Erdoğan, L.U., Orhan, U. (2022). “Antik Adramytteion Limanı ve Sualtı Çalışmaları”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Erpehlivan, E. (2022). “Adramytteion’un Arkaik Dönem’deki Durumu ve Şehirleşmesi” Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Yağız, O. (2022). “Satrap Orontes’in Adramytteion’da Darbedildiği Düşünülen Sikkeleri”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

İçli, Z.E. (2022). “Ali Özkan Arıkantürk Koleksiyonu: Eski Yunan ve Roma Dönemi Pişmiş Toprak Figürinleri”. (Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Çömezoğlu-Uzbek, Ö. (2022). “Tarihsel Çerçeve İçinde Adramytteion ve Çevresinde Bizans Dönemi”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Duyar, İ., Atamtürk, D., Şahin, A., Bıçak, S., Can, A.R. (2022). “Son Bulgular Işığında Antik Adramytteion İskelet Topluluğunun Antropolojik Analizi”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Alper, S. (2022). “Edremit (Adramytteion) Körfezinde Oğuz İzleri: Tamgalar”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Çelik-Uğuz, S. (2022). “Sürdürülebilirlik Ekseninde Engelsiz Turizm: Yeşil Pedallar ve Adramytteion Antik Kenti”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Sağlam, H.S. “2022”. “Ayvalık Adaları Mimarisinin Koruma Sorunları: Büyük Maden Adası Örneği”. Balıkesir Arkeoloji Buluşmalar Sempozyumu Mysia ve Çevre Kültürleri, 2021 Bildiri Kitabı, Balıkesir.