Körfez Yüzey Araştırmaları Veritabanı

Körfez Yüzey Araştırmalarında tespit edilen alanların yaklaşık noktaları aşağıdaki haritada yer almaktadır. Veriler kamusal bilgi amaçlı olup düzenli olarak güncellenmektedir. Alanlara dair tahribat şüphesinde ilgili kamu kuruluşları veya araştırma ekibiyle iletişime geçiniz.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu göre korunması  gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu için tıklayınız.