Araştırma Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat ÖZGEN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesidir.

İSTEK Vakfı Belde Lisesi’ndeki eğitiminin ardından lisans ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Anadolu’da Roma Dönemi mimarisi özelinde sürdürdüğü doktora çalışmasını, DAAD birleştirilmiş doktora programı kapsamında İstanbul Üniversitesi ve Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nde 2009 yılında tamamladı. Özgen, yakın dönemdeki çalışmaları ışığında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda ayrı bir doktora çalışmasını Ayvalık Antikitesi ilgisinde sürdürmektedir.

Lisans döneminden itibaren yabancı ve yerli birçok kazı ve yüzey araştırması projesinde görev almıştır. Bunlar arasında İstanbul Üniversitesi’nin “Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları” ile Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün “Latmos/Herakleia Araştırmaları”nda altışar yıl çalışmıştır. 2000 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı Mimar Sinan G. S. Üniversitesi’nde 2010 yılından bu yana öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başta Arkaik ve Klasik Dönem Heykel Sanatı ve Roma Mimarisi konularında olmak üzere birçok lisans dersinin yanı sıra lisansüstü programlarında Antik Mimarlık, Antik Şehircilik, Roma İdeolojisi ve Eleştirel Düşünce kapsamlarında dersler vermekte, ilgili alanlarda tez çalışmalarını yönetmektedir. Süreç içerisinde aynı kurumda dekan yardımcılığı ve genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2012 yılında, günümüze dek bilimsel danışmanlığında sürdürülmekte olan Adramytteion Kazı ve Onarım Çalışmaları’nı başlatmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra, antik kentin adını verdiği Körfez’de 2015 yılından bu yana her yıl yeni belgelemeler ile devam eden Edremit Körfezi (Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık odağında) yüzey araştırmalarını ayrı ruhsatla başlatarak, bu yüzey araştırmaları vasıtasıyla saha genelinde iki yüzü aşkın tespit noktası ile tarih öncesinden günümüze farklı kültürel süreçler ilgisinde zenginleşen kültür envanterinin tescillenerek güncellenmesine katkı sağlamıştır.

Farklı üniversitelerden farklı alan uzmanlarıyla zenginleşen ekibin katılımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve bir kısmı da kamusal ilgideki resmi görevlendirmeleriyle (koruma amaçlı imar planları, baraj sahası acil eylem planı, arkeoloji temalı saha tanzim projeleri, kurul kararlı sondaj görevleri vb.) Körfez genelinde saha çalışmalarını 12 yıldır sürdürmektedir. Bu çalışmaları bilimsel ilginin yanı sıra yerel faydada üstlenen heyetin, ülkemizde kalıplaştığı üzere “kazı ekibi” gibi belirli bir metodolojinin ismi veyahut herhangi resmi bir kurum ile tanımlanmasından ziyade, “Adramytteion Araştırmaları” adı altında bir platform halinde devam etmesi için çaba göstermiştir.

Sahada sürdürülen projeler ve bilimsel çalışmaları bir çatı altında toplama amacında 2016 yılında “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi”ni kurmuş olsa da, süreç içerisindeki değişkenlerle resmi kurumlara bağlı bir omurganın, sahanın karşılığı olan değer ve vizyonu bölgeye kazandırma hedefinde sürdürülebilir olamayacağını deneyimlemiştir. Bu ilgide resmi saha çalışmalarının yanı sıra, Adramytteion Araştırmaları’nı kültürel ve doğal değerler üzerine yükselen bir vizyon özelinde yerel katılımla buluşturarak, kurucu üyesi olduğu Ören Adramytteion Kültür Doğa ve Turizm Derneği’nin aktif hale gelmesine katkı sağlamıştır.

Araştırma ekibi bilimsel çalışmalarının yanı sıra bu vizyondaki farkındalık projelerine, Ören Adramytteion Derneği ile dayanışma halinde devam etmektedir. Bu platform, bilimsel üretim ve faaliyetlerinin yanı sıra, yerel idarelerin de desteğiyle başta tüm değerleri ile Ören dokusu altında büyük oranda toprak altında korunagelmiş, dengeli halde ve imkanda değerlendirilmeyi bekleyen “Adramytteion”un olmak üzere, Edremit Körfezi genelinin zengin kültürel potansiyelini, “tanı, yaşat ve koru” ilkesinde, örnek model olabilecek bir yaklaşımda bölge vizyonunun ana değeri olarak benimsetilmesi hedefinde yoluna devam etmektedir. Bu ilgide, ekibin bölgenin kültürel değerleri üzerine farkındalığı ivmelendirecek nitelikte, ilgili koruma kurullarından izni alınmış birçok projesi, fiziki uygulamaya hazır halde destek beklemektedir.

 

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

1986 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Şehir Plancısı lisans derecesini; Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1992 yılında Kentsel Koruma ve Yenileme yüksek lisans, 2004 yılında doktora derecelerini elde etti. 1994-1995 yıllarında Fransa Devlet Bursuyla Fransa’da kent planlamasında bilişim teknolojileri konusunda ihtisas eğitimi gördü. 2008-2011 yılları arasında Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nda görev yaptı. MSGSÜ Arkeoloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Envanteri Projesi çerçevesinde Denizli, Buldan, Tripolis antik kenti; ayrıca İzmir, Kolophon; Tekirdağ, Ganos Dağı gibi çeşitli arkeolojik araştırma ve çalışmalara katıldı. Başlangıcından beri Adramytteion Antik Kenti Kazı ve Onarım Çalışmaları ile Adramytteion Egemenlik Alanı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları heyet üyesidir. Bu çerçevede, Ören-Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı danışmanlarından ve Ören Arkeoloji Parkı müelliflerindendir. 1990 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapmakta ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde kent tarihi, planlama tarihi, kültürel miras ve koruma, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz konularında dersler vermekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli eserleri ile yurt içinde kent planlaması ve tasarım yarışmalarında ödülleri ayrıca yurt dışında iki kent planlama uygulaması bulunmaktadır.

Arş. Gör. B. Bünyat AYKANAT

Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde 2006 yılında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde 2007 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 2010 yılında tamamlamasının ardından doktora çalışmalarına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde  devam etmektedir. Doktora programı ile eş zamanlı olarak 2012 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 senesinden itibaren Adramytteion Araştırmalarına katılım göstermekte olup araştırma ve belgelemeye dayalı içerik üretim çalışmaları üretmektedir.

Arş. Gör. Ali ÖZTÜRK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış aynı üniversitede doktorasına devam etmek olup araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılından beri kazı çalışmalarına 2015 yılından beri ise yüzey araştırması çalışmalarına katılmakta olup araştırma yöntem ve teknikleri, savunma ağı yapıları ve organizasyonu, şehircilik ve dijital arkeoloji üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Doç. Dr. Serap ALPER

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Mimar Sinan G.S. Üniversitesi’nde aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Türk Dili programında “Kırgızca Sözlüğün Ç, E, I, İ Harfleri ve Etimolojileri” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Doktora eğitimini Çağatay Türkçesi ile yazılmış “Vakıat-ı Emir Timur” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Çağatay Türkçesi ile yazılmış orijinal bir metin üzerinde bilimsel bir dil incelemesi olan “Ömer Baki Hamse-i Nevayi II: Leyli vü Mecnun” ve Türk dili ve kültürünün önemli eserlerinden Dede Korkut Hikâyeleri üzerinde, on üçüncü hikâyenin de eklenmesiyle, yeniden okuma ve anlamlandırma çalışması olan “Dede Korkut Hikâyeleri” adıyla yayınlanan iki kitabı bulunmaktadır. 2019 yılında Adramytteion Araştırmaları ekibine katılmıştır. Körfez Bölgesi’nde eski Türk dil ve kültürü varlığı özelinde tamgalar ve somut olmayan kültürel miras üzerinde çalışmaktadır.

Ögr. Gör. Dr. Nilay EDİZ-OKUR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında tamamladı. Dr. Öğr. Üy. H. Murat Özgen danışmanlığında yürütülen Balıkesir ili Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Havran, Gömeç ilçelerinde -Adramytteion Kenti Egemenlik Alanı ve Körfez Güney Sahası ilgisinde- yürütülen yüzey araştırmaları ile Kazı ve Onarım çalışmalarına 2017 yılından beri “Klasik Filolog” olarak katılmaktadır. Araştırmacı, Adramytteion Kenti ve Egemenlik Alanının siyasal ve sosyo-kültürel yapısı hakkında Antik Yunan ve Roma yazını ışığında sürdürdüğü çalışmalara Adramytteion Araştırmaları Ekibi ile birlikte devam etmektedir.

 

 

Ögr. Gör. Ertunç DENKTAŞ

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladığı lisans eğitimin ardından uzmanlaşma sürecini şu an doktora çalışmasını hazırladığı İTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Eğitim Programlarında sürdürdü. 2007 yılından bu yana tarihi yapıların belgelenmesi ve araştırılması üzerine gerek profesyonel gerekse akademik çalışmalar gerçekleştirmekte. Başta Larisa (Buruncuk) ve Adramytteion antik kentleri olmak üzere birçok antik yerleşimde Arkaik-Geç Antik aralığına tarihlendirilen mimarinin araştırılmasına dönük çalışmalar yürütmekte. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü çatısı altında başladığı akademideki kurumsal hayatına günümüzde bu kurumun Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünde Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir.

 

 

 

Doç. Dr. Sercan SAĞLAM

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde, bir yıl Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi’nde ERASMUS değişim programı ile tamamladı. Yüksek lisansını İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde Koruma ve Yenileme üzerine yaptı. Doktora derecesini İtalya’daki Politecnico di Milano Üniversitesi, Mimari Mirasın Korunması alanında, Türkiye’deki Ceneviz kültür mirası üzerine aldı. Adramytteion Araştırmaları’nda 2017’den beri heyet üyesi olup, ayrıca Anaia-Kadıkalesi, Ainos (Enez) ve Nysa (Sultanhisar) arkeolojik kazılarında görev yapmaktadır. Doktora sonrası Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunup, ayrıca Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) doktora sonrası araştırmacı olarak Ayvalık kırsalının 19-20. yüzyıl mimari mirasına yönelik bir araştırma yürüttü. Son olarak Poitiers’te, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) bünyesindeki Ortaçağ Medeniyetleri Yüksek Araştırmalar Merkezi’nde (CESCM) yürütülen Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) fonlu GRAPH-EAST projesinde, Doğu Akdeniz sahasındaki Ceneviz ve Hospitalier Şövalyeleri eserlerinden sorumlu doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Akademik ilgi alanları kent tarihi, mimarlık tarihi, koruma ve Orta Çağ arkeolojisidir.

Doç. Dr. Sabriye ÇELİK-UĞUZ

1973 Sivas doğumlu olan Çelik Uğuz, turizm, ekonomi ve sanat alanlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alıp, Balıkesir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı (2009). Turizm işletmelerindeki çalışma hayatı (1993-2007) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, UNESCO, Avrupa Birliği, Tarih Vakfı ve benzeri kamu ve özel kuruluşların projelerinde görev aldı (2003-2008). İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yürüttüğü İstanbul Marmaray ve Metro Projesi kapsamında sürdürülen “Yenikapı Arkeolojik Kazıları”nda çalıştı. (2005-2008). 2012 yılında YÖK Bursu ile 18.06.2012-03.09.2012 tarihleri arasında Primorska University/Portoroz-Slovenya’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve “Festival Turizmi” üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Uluslararası ve ulusal kitap, dergi ve kongrelerde birçok kitap bölümü, makale ve bildirisi yayınlandı. Halihazırda Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde görev yapmakta olup, bölüm başkanlığını yürütmekte ve UNESCO, TÜBİTAK, GMKA, BAP ve STK gibi uluslararası/ulusal kamu ve özel kurum/kuruluşların projelerinde yürütücü, araştırmacı, uzman, danışman, eğitmen olarak yer almaktadır.

Birçok kişisel fotoğraf sergisi ve sanat ödülleri bulunan Çelik Uğuz’un temel çalışma alanları turizm, ekonomi ve sanat ’tır.

Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Müdür Yardımcısı, Adramytteion Araştırmaları Heyet Üyesi, Ören-Adramytteion Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve VeloAdra Bisiklet Topluluğu Kurucu Üyesi olan Çelik Uğuz, ekoloji, kültür, sanat, turizm ve ekonomi alanında yaptığı akademik çalışmalarla birlikte Adramytteion Antik Kenti ve Etki Alanını, Edremit Körfezi bölgesini ve Balıkesir ilini tanıtmak üzere birçok etkinlik ve aktiviteler düzenlemektedir.

Doç. Dr. Özgü ÇÖMEZOĞLU-UZBEK

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde gördü. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde Bizans Dönemi cam buluntuları üzerine çalışmalar yaptı. İzleyen yıllarda başta seramik ve cam eserler olmak üzere, küçük buluntulara yönelik çalışmalarını sürdürdü. 2010 yılında ARIT, Ilse-George Hanfmann bursu ile 2 ay süre ile Selanik Bizans Müzesi ve 4 ay süre ile Washington Dumbarton Oaks kütüphanesinde seramik buluntular ile ilgili araştırma yapma imkanı oldu. 2011 yılında Fransa Aix-en-Provance, “4th International Summer School on Roman Pottery in the Mediterranean: Production, Typology and Distribution”, eğitim programına katıldı. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Bizans Dönemi küçük buluntuları üzerine sürdürmektedir.

 

 

 

Dr. Ögr. Üyesi Rıdvan KUTLUTAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini görev yaptığı fakültenin Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yerel mimarisi üzerinde çalışmıştır. Ulusal mimari proje yarışmalarına katılmaktadır. Mimari ve iç mimari projeleri tasarlamaktadır. Mimari proje çalışmalarına Adramytteion Araştırmaları ekibinde devam etmektedir.

 

 

 

 

Dr. Ögr. Üyesi  Figen ERDOĞDU

Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Yüksek lisans (Mphill) ve doktora programını 1998 yılında İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi’nde tamamladı.  Doktora konusu Liverpool’da yer alan Ince Blundell Koleksiyonu Rölyef Heykelleri ve Antik Eser Toplayıcılığı ve Kaçakçılığı üzerinedir. İngiltere ve Türkiye’de yerli ve yabancı kazılarda görev aldı. 1998-2006 yılları arasında Kars Kafkas Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde görev yaptı. 2015 yılından beri, her yıl yeni tespit ve belgelemelerle devam etmekte olan Edremit Körfezi güney sahasında (Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık odağında) gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında ekip üyesidir. Güncel olarak Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. İzzet DUYAR

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji bölümünde 1987 yılında başladığı doktora eğitimini “12-17 Yaşındaki Çocukların Büyüme Standartları” konulu tezi ile tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında sosyal ve beşeri bilimler, fiziki antropoloji ve sosyal antropoloji yer almaktadır. 1987 -2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde, 2007-2010 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi’nde görev yapmış 2010 yılından bu yana ise İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal birçok yayın ve eseri bulunmakla birlikte Adramytteion Araştırmalarında antropolojik çalışmalar gerçekleştirmekte ve yayınlar üretmektedir.

Prof. Dr. Derya ATAMTÜRK

İstanbul Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü’nde aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde adli antropolojik çalışmalar üzerine tamamlamıştır. Adli antropoloji, fiziki antropoloji ve paleontropoloji alanında çalışmaları bulunmakla birlikte 2007-2010 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde görev yaptı. Birçok yayını, eseri, kitap bölümü ve kitabı bulunmakla birlikte adli antropoloji kitabı son yayınlanan eserleri arasında yer almaktadır. Adramytteion araştırmalarına ilk kez 2005 yılında katılmış ve kent insanlarının kültürel, tarihi, ekolojik ve arkeolojik bağlamda yaşam biçimlerinin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik araştırmalarına devam etmektedir.

 

Doç. Dr. Levent UNCU

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nde, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve doktora eğitimini ise Almanya’daki Marburg-Philipps Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü’nde tamamladı. 1997 yılından beri, yurtdışında ve yurtiçinde yürütülen çok sayıda kazı çalışması ve yüzey araştırmasında jeoarkeolog ve coğrafyacı olarak görev aldı. Çalışma alanları arasında, jeomorfoloji, jeoarkeoloji, tarihi coğrafya, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yer almaktadır. 2014 yılından beri, Adramytteion antik kentinde yürütülmekte olan jeoarkeolojik çalışmalarda yönetici olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Reyhan ŞAHİN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesidir. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans bütünleşik programında ders aşamasını bitirdikten aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi’nde bitirdi. Doktora öğrenimi sırasında DAAD araştırma bursuyla bir dönem Almanya’da araştırmalarda bulundu. Doktoranın ardından araştırma bursu alarak Atina Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde çalışmalarda bulundu. Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi seramiği konusunda çok sayıda araştırma makalesi bulunmaktadır. Öğrenciliğinden itibaren Priene, Miletos  ve Ainos başta olmak üzere pek çok kazı ve yüzey araştırmasında görev aldı. 2014’ten bu yana Adramytteion kazısı heyet üyesidir.

 

 

Cansu KURTAR

2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü lisans eğitimine başlamış olup 2021 yılı mezunudur. 2023 İstanbul Üniversitesi’nde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Programı’nda yüksek lisans eğitimi görmeye başlamıştır. 2019 yılından itibaren Adramytteion Araştırmaları’nda arkeolog olarak ve görsel-teknik belgeleme odağında çalışmıştır. İki yıldır ABD Büyükelçiliği’nin hibe programıyla desteklenen Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür, Turizm ve Doğa Derneği’nin “Yaşayan Antik Şehir Adramytteion Farkındalık Projesi” ekibinde yer almakta olup özellikle belgelemeye dayalı içerik üretim çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

Cihan DOĞAN

2016 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde başlamış olduğu lisans eğitimini 2021 senesinde tamamlamıştır. 2021 senesinden itibaren başlamış olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2018 senesinden itibaren heyet üyesi olarak katılım gösterdiği Adramytteion Çalışmaları’nda arkeolog olarak görev almaktadır. İki yıldır ABD Büyükelçiliği’nin hibe programıyla desteklenen Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür, Turizm ve Doğa Derneği’nin “Yaşayan Antik Şehir Adramytteion Farkındalık Projesi” ekibinde yer almakta olup özellikle belgelemeye dayalı içerik üretim çalışmalarını sürdürmektedir.

Bedri MUSTAFA

Lisans eğitimini Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde bir sene hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere 2015-2020 arasında almıştır ve aynı üniversitede lisansüstü programı çalışmalarına devam etmektedir. Kazı ve yüzey araştırması sezonları dahilinde birçok yerli ve yabancı kazıda bulunmuş, farklı sistem ve alanlar görme deneyimi kazanmıştır. Arazi tecrübesinin yanı sıra belgeleme, mimari restorasyon, bilişim ve teknik alanlardaki bilgileri ile Adramytteion Araştırmaları ekibine destek olmaktadır. ABD Büyükelçiliği’nin hibe programıyla desteklenen Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneğinin “Yaşayan Antik Şehir Adramytteion Farkındalık Projesi” ekibinde yer almakta olup özellikle sesli anlatım, animasyon ve video içerik üretim çalışmalarını sürdürmektedir.

Miray AKMAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı, Klasik Arkeoloji Programı dahilinde yüksek lisans öğrencisidir. Yüksek lisans tezi kapsamında, Adramytteion kentinin Arkaik Dönem tabakalarından ele geçen Kuzeybatı Anadolu seramiklerini çalışmaktadır.  Lisans eğitimini 2016-2020 yılları arasında, aynı üniversitenin Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2017 yılından bu yana Adramytteion Kazı ve Onarım Çalışmaları ile Yüzey Araştırmalarına katılım sağlamakta olup, Adramytteion Araştırmaları ekip üyesi olarak belgeleme, çizim ve envanter çalışmalarına destek olmaktadır. İki yıldır ABD Büyükelçiliği’nin hibe programıyla desteklenen Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği’nin “Yaşayan Antik Şehir Adramytteion Farkındalık Projesi” ekibinde yer almakta olup özellikle belgelemeye dayalı içerik üretim çalışmalarını sürdürmektedir.

Sinem MUTLU

Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda 2013-2014 yılları arasında Adramytteion kazılarında ele geçen siyah firnis seramikleri olmak üzere, “Adramytteion Siyah Firnisli Seramikleri” başlıklı teziyle tamamladı. 2012 yılından bu yana Adramytteion Araştırmaları ekibinde yer almaktadır. Akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi seramikleri üzerine devam ettirmekte olup, kazı küçük buluntularıyla da ilgilenmektedir. 2023 yılı itibariyle Adramyttion Araştırmaları kapsamında Reşitköy Barajı Kurtarma Kazısı’nda arkeolog olarak çalışmaktadır.

 

 

Zuhal Eylül İÇLİ

Lisans eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda çoğunluğu Mysia Bölgesi’nden ele geçen figürinler olmak üzere, “Ali Özkan Arıkantürk Koleksiyonu: Eski Yunan ve Roma Dönemi Pişmiş Toprak Figürinleri” başlıklı teziyle tamamladı. 2014 yılından bu yana Adramytteion Araştırmaları ekibinde yer almakta olup birçok alanda görev almaktadır. Akademik çalışmalarını Klasik, Hellenistik ve Roma dönemi heykel ve heykelcik sanatı özelinde devam ettirmekte olup Adramytteion pişmiş toprak figürinlerini çalışmaktadır. İki yıldır ABD Büyükelçiliği’nin hibe programıyla desteklenen Ören Adramytteion Antik Kenti Kültür, Turizm ve Doğa Derneği’nin “Yaşayan Antik Şehir Adramytteion Farkındalık Projesi” ekibinde yer almakta olup özellikle belgelemeye dayalı içerik üretim çalışmalarını sürdürmektedir.

Mehmet Kazım BAYKENT

2015 yılında İstanbul Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü’nde lisans eğitimine başlamış, 2021 yılında mezun olmuştur. 2023 yılında Adramytteion Araştırmaları ekibine dahil olmuştur. Çalışmalar kapsamında kazı bölümünde çeşitli belgeleme, çizim, envanter gibi iş alanlarında görev almaktadır.

 

 

 

Seyma YILDIZ

2020 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Lisans bitirme tezi olarak “Anadolu’daki Yunan ve Roma Dönemine Ait Kent Planı Çıkarılmış Tüm Kentlerin İncelenmesi” isimli çalışmayı coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanarak antik kentlerin kuruluşunda belli norm ve standartların olup olmadığını anlamaya çalışarak tamamladı. 2019 yılından itibaren Adramytteion Antik Kenti yüzey ve kazı çalışmalarına katıldı. Yüzey araştırmalarında coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak konumsal veri toplayan araştırmacı tematik haritalar üzerine çalışmaktadır. 2020 yılında Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesindeki Ören Mahallesi’nde yer alan Adramytteion Antik Kenti’nin arkeolojik malzemelerin sergilendiği Taş Bahçe’nin yeniden arkeoloji temalı bir çevre düzenlemesine dönüştürülmesinde 3d modelleme ve uygulama projesi çiziminde rol oynamaktadır. 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Koruma ve Yenileme Programı’nda lisansüstü eğitimine başlayan araştırmacı, hala Adramytteion Kazıları ekibinin bir üyesidir.

Yeşim TANRIVERDİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. 2012 yılından bu yana Adramytteion araştırmaları ekibinde, kazı ve yüzey araştırma bölümlerinde, çeşitli belgeleme, çizim, envanter gibi iş alanlarında görev almaktadır. Paralel olarak, 2016 yılından itibaren uluslararası bir şirkette veri bilimleri üzerine çalışan bir ekibin liderliğini yapmaktadır. 2018 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yürütülen, Kabataş-Mahmutbey Metro hattının Beşiktaş şaftında kurtarma kazılarına katılmış, özellikle belgeleme ve veri tabanı oluşturma konularında kurtarma kazısında yer almıştır.

Atlan NIKSERESHT

Mimar Sinan Güzel Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü’nde 2017 yılında  mezun oldu. 2012 yılından itibaren Adramytteion Araştırmaları ekibi ile çalışmalara başlamış olup çalışmalar boyunca aktif olarak sahada ve tüm görsel belgeleme aşamalarında görev almış ve görsel arşivin oluşturulmasında etkin rol üstlenmiş durumdadır. Aynı zamanda diğer belgeleme görevlerine ek olarak yaşayan doku ile entegre olan Adramytteion Antik Kenti özelinde farkındalık sağlamak adına oluşturulan içerikleri üretmektedir

-Katkıda Bulunanlar-

Barış Erdoğan-Kalender Boynueğri-Duygu Ata-Görkem Özçoban-Oğuzhan Şener-Ecem Dalka-Hüseyin Erpehlivan-Sinem Mutlu-Filiz Yıldızbaşoğlu-Ercan Gezer-Özge Uğraş-Nildem Göktürk-Gökçe Dalbudak-Atlan Nikseresht-Okay Nar-Yekta Karakulak-Rezvan Fakheri Gharicheh-Büşra Çınar-Kaan Aytemiz-Egemen Kıran–Batuhan Sosay-Zuhal Tuzcu-Lokman Bozkurt-Mustafa Akçaöz-Gürkan Çay-Ayşesu Arseven-Haydar  Karakadıoğlu- Arda Bülbül-Deniz Ergün-Atiye Deniz Sönmez-Nihal Atabek-Esra Tüfenk-Büşra Atalar-Ayçin Çalışkan-Gonca Dikenci-Onur Yenici-Melodi Holago-Nurgün Koşucu-Dilara Çuhadar-Zehra Nilhan Yapar-Ayfer Aydın-Yiğit Balaban-Suzan Sedef Karaman-Begümay Akbaş-Fadime Ayhan-Fadime Merve Kızılçay-Nakamura Tomoyo-Didem Öztürk-Özlem Osmanoğlu-Sinem Öğütçü-Sarah Moran Martin-Semih Kandemir-Sine Ercan-Rana Torabi-Hasan Alp Dabancalı-Bahtiyar Büyükduman-Nezih Seven-Gülseren Yılmaz -Zekiye Sancaktaroğlu-Engin Kekeç-Mahmut Tatlılıoğlu-Şebnem Kısakürek-Kerem Gürkan-Sevi Pekin-Duygu Özbay-Hazal Paftalı-Gül Karia Kurşun-Ece Yetim-Remzi Onur Özbay-Gökçe Çiçek Çetin-Berk Rona-İzel Haspolat-Enisa Huseinovic-Simay Böker-Hafize Gül Dede-Uzay Can Ardal-Enes Akdal-Melisa Yağmur Gezer-Nisan Duran-Furkan Ali Sağlam-Sait Gözü-Dilara Uçar-Aybike Canyurdu-Güncay Çepe-Elifhan Ağababaoğlu-Gizem Bengisu Erenler-Zorbey Doğangüneş-Elif Gürsu-Esin Çetin-Burak Aydın-Buse Temiz-Tugay Serin-Mina Örses-Hüseyin Kandemir-Esin Biçer-Didem Koyuncu-Tuğba Çukadar-Gizem Yılmaz-Ezgi Kaplan-Sefa Ak-Ebubekir Karakoca-Sinem Yıldırım-Bahar Yıldırım-Şeyma Yıldız-Sena Kurçenli Koyunlu-Beyza Çolakoğlu-Barış Can Becerir-Nurtaç Buluç-Sadet Bıçak-Ayşe Yeşim Demir-Furkan Odabaşı-Cansın Durusoy-Aylin Yıldırım -Elif Cankurt-Osman Yılmaz- Bedel Esma Emre-Enver Emir Kürklü-Aybüke Tecer-Büşra Çoşkun-Büşra Erkuş-Elena Vorobyeva-Gülce Sevinç-Halenur Ballısoy-Zeynep Özsomer-Bahar Emin-Hakan Ilıkoba-İlda Ersezer-Evren Özçetin-Hüseyin Kocakuşaklı-Ayşenaz Sönmez-Beste Soybilge-Nuray Tamtaş-Dilara Elmas-Ayşegül Şahin-İlayda Şen-Gözde Önder-Şeyma Şen-Ezgi Karabulut-Eren Tokgöz