“Bilgi-Sergi Evi” için hazırlanan proje, Adramytteion (Ören) Antik Kenti ve Edremit Körfezi Güney sahasında sürdürülen kazı ve yüzey araştırmalarının verileriyle üretilen içerik ve temaların, ziyaretçilere tanıtım ve bilgilendirme yapılarak kültürel farkındalığın arttırılmasına hizmet sunması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu anlamda “Yaşayan Antik Şehir Adramytteion / Ören Kültür Mirasının Kurtarılması ve Toplumsal Farkındalığın Arttırılması Projesi – Arkeoloji Temalı İçerik ve Sunum Bağlamının Tasarımı –” başlığındaki projemiz kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Miras Elçilik Fonu’ndan alınan destekle bir dizi içerik hazırlanmış, ayrıca kazı çalışmalarında ele geçen farklı kültürlere ait eserlerin bir bölümünün replikaları yapılmıştır.

Söz konusu proje, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşüyle Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan ve fiziki uygulaması Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmak üzere olan “Ören Meydanı Arkeoloji Temalı Çevre Düzenlemesi” ile ilişkili olup, yakın bir konum üzerinde tasarlanmıştır. Her iki proje, aynı zamanda, çalışmaları devam eden Ida – Madra Jeoparkı çalışmalarının da birer temsil noktası niteliğinde planlanmıştır.

Projenin hayata geçirilmesi için düşünülen alan, Maliye Hazinesine ait 264 ada 5 ve 8 no’lu parseller içerisinde yer almaktadır. Parseller üzerinde konumlanan yapıların (Belediye Evi), Gömeç İlçesine bağlı Yaya ve Hacıosman mahallerinde 1955 yılında yaşanan bir sel neticesinde afet mağdurları için devlet eliyle yapılmaya başlandığı ve 1964 yılında tamamlandığı bilinmektedir. Ören’deki arkeolojik doku ilgisinde sit mevzuatı öncesinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, Ören’in bir höyük olduğu ve bu yerde inşaata müsaade edilmesinin mümkün olmadığı’na dair 36343 karar no ve 26.08.1967 sayılı karar yazısı bulunmaktadır. 1973 yılında ülkemizde “sit” kavramının gelişmesinden iki yıl sonra 1975 yılında Ören Mahallesi için sınırları tanımlı ilk arkeolojik sit tescili olmuştur.

             

“Bilgi-Sergi Evi” projesi için uygun görülen alanda bulunan yapılardan özellikle 8 no’lu parsel üzerinde bulunan 1 no’lu Belediye Evi’nin hali hazırdaki durumu korunarak yıkılmadan zemin üstü bir düzenleme ile ”Bilgi- Sergi Evi” proje için uygulamaya konulması planlanmıştır. Söz konusu 264 ada 8 parselde bulunan yapının İmar Planı’ndaki vaziyet ile uyumu açık halde görülmektedir. Bu plan doğrultusunda parsellerin üzerindeki yapıların “yapı kullanma izin belgeleri” Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesi gerektiği Burhaniye Belediye Başkanlığı’na gönderilen yazıda belirtilmiştir.  Söz konusu proje konusunda olumlu görüşlerin verilmemesi durumunda, maliye hazinesine kayıtlı 264 ada 8 parselde konumlanan söz konusu yapıdan bağımsız olarak, aynı parseller için hazırlanan mimari projenin uygulama izni için Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce değerlendirilmesine sunulmuştur.