Yılanlı Tepe, Adramytteion’un konumlandığı Ören Tepe’de en erken yerleşimin tespit edildiği Bergaz Tepe’nin yaklaşık 500. metre doğusunda, Burhaniye ve Ören arasındaki alüvyal  düzlük içerisinde  26 metre kot yüksekliğine sahip bağımsız bir anakaya yükseltisidir.

Tepe alçak bir yükselti niteliğinde olmasına rağmen tüm yönlerden panoramik görüş açısına sahip olup özellikle Thebe düzlüğü ve Edremit Körfezi’ne hakim bir görüş açısı sunmaktadır. Geniş bir zirve düzlüğüne sahip olup zirvede belgelenen taş yongalar ve çanak formundaki  morfolojiden anlaşıldığı üzere alan,  taş ocağı işlevi görmüştür. Bununla birlikte tepenin güneydoğu bölümünde, düzgün profil ve kesit veren, basamaklar biçiminde kademelendirilmiş ana kaya üzerindeki taş çıkarma izleri antik çağda  Yılanlı Tepe’nn bu amaçlı kullanımının açık izleri durumundadır.

Bunun yanı sıra, tepenin güneydoğu yamacında, ana kaya zemine dikdörtgen formunda oyulmuş, bir kısmı doğu-batı doğrultuda uzanan, 4 adet düzenleme tespit edilmiştir. Bunlardan doğu-batı doğrultusunda olan ikisi belirgin olarak mezar niteliği taşımaktadır. Buna ek olarak Yılanlıtepe’nin doğu yamacında, yamacın düzlüğe kavuştuğu alanda bir adet mezar belgelenmiştir. Mezar, doğu ve batı sınırlarında birer blok, kuzey ve güney kenarlarında ise farklı ebatlardaki 3’er blok ile sınırlandırılmıştır. Bu mezar, mezar içi buluntusuyla Hellenistik Dönem’e tarihlenmekedir.