Antik Liman Projesi

Liman alanında farklı duvar işçiliği gösteren üç duvar sırası bulunmaktadır. Bunlardan en iyi korunmuş olanı günümüzde ana liman gövdesini oluşturan kesme taş duvarlardır. Bu duvarların oluşturduğu liman yapısının inşa edildiği alan değerlendirildiğinde: herhangi bir koy bulunmayan doğal kumsal alanda denize doğru uzatılan yapay duvarlı oluşuyla, MS 1. yüzyıl sonu ile MS 2. yüzyıl ortaları arasına tarihlendirilen Caesarea ve Soli-Pompeiopolis limanları ile benzerdir. Diğer yandan mendirek yapısında uygulanmış sandık duvar tekniği ve kırlangıçkuyruğu kenet bağlamaları da Soli-Pompeiopolis limanı ile yakın benzerlik göstermektedir.

Ören/Adramytteion antik limanı, Adramytteion antik kentinden günümüze ulaşabilmiş başlıca fiziksel izlerden biridir. Antik Adramytteion kentinin bilinen iki limanından bugüne ulaşabilmiş yegâne iz olan  antik liman mendireği fiziksel yapısının önemli ölçüde korumaktadır ve oldukça sığ bir zeminde kısmen çökmüş durumdadır. Mendirek, yer yer su üzerinde de izlenebilir ve üzerinde yürünebilir niteliktedir.

Kent Limanı özgün işlevini sürdüremeyeceğinden çevresel bütünlük içerisinde yeniden işlev konusunda ve uygulama süreci kapsamında aşağıda birtakım öneriler sunulmaktadır. Adramytteion antik liman mendireği çevresel düzenleme ve tasarımından beklentiler şunlardır:

  • Antik liman mendireği Adramytteion antik kenti için yapılan ve yapılmakta olan koruma çalışmaları ve projelerinin önemli bir bileşeni ve ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Bu nedenle diğer koruma faaliyetlerinden bağımsız bir tasarım konusu olarak ele alınsa da önerilecek kullanımın Adramytteion antik kentine ilişkin diğer koruma ve yeniden kullanıma yönelik proje ve faaliyetlerle bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
  • Önerilen tasarım hiçbir şekilde mevcut antik mendirek kalıntılarına zarar vermemeli, fiziksel müdahalede bulunmamalıdır.
  • Önerilen tasarım hem kıyı hem de deniz yüzeyinde bir bütünlük oluşturacak şekilde olmalıdır.
  • Önerilen tasarımda ziyaretçilerin antik mendireği su içinde görmesini ve algılamasını sağlayacak şekilde yaya yolları, seyir platformları ve benzeri düzenlemeler yer almalıdır.
  • Görsel algılamaya yönelik düzenlemeler sadece gündüz ve ziyaretçilerin göz hizasından değil örneğin uçuş yaklaşma ve kalkış hattı alanın üzerinden geçen yakınlardaki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na inip kalkan uçakların yolcuları tarafından iniş ve kalkışlarda havadan da izlenebilecek şekilde yapılmalıdır. Bu çerçevede tasarım mutlaka gece mendireğin dramatik aydınlatmasıyla ilgili öneriler de sunmalıdır.
  • Ören sahili özellikle kış aylarında fırtına şiddetinde kuvvetli rüzgar ve dalgalara maruz kalabilmektedir. Önerilen tasarımın sert hava ve deniz koşullarına mukavim ve nem ile tuzlu su kaynaklı aşınma ve bozulmalara dayanıklı olacak şekilde uzun ömürlü olması beklenmektedir.
  • Tasarımda malzeme ve teknoloji tercihi olabildiğince az bakım gerektirecek şekilde olmalıdır.
  • Tasarım önerisi Ören’deki mevcut ya da tasarımda önerilen yaya hareketleri ile güçlü şekilde ilişkilendirilmeli, antik liman Ören’deki sosyal yaşam ve ziyaretçilerin yaya erişim ve dolaşımının bir parçası olarak ele alınmalıdır.
  • Antik liman çevre düzenlemesinin amacı sadece önemli bir antik eserin ziyarete açılması ve bununla ilgili bilginin ziyaretçilerle paylaşımı değildir. Bunun ötesinde önerilecek tasarımın eserin mevcut önem ve değerini bastırmaksızın esere değer kazandırması da beklenmektedir. Bu çerçevede özgünlük, yaratıcılık ve aykırılık da tasarımda aranacak özelliklerdendir.