Edremit Körfezi Güney Sahası

Prehistorik Yerleşmeler

Prehistorik Yerleşmeler

Adramytteion ve çevresinin konumlandığı topoğrafya, Kuzey Ege’nin doğu kıyısında, güneybatıya bakan açıklığı Midilli Adası (Lesbos) tarafından karşılanan Edremit Körfezi’nin (Adramyttenos Sinus) karasal düzlüğüdür. Esas itibariyle saha, kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda kıyı hattına paralel uzanan ve günümüz kıyı hattından içeri, Madra (Pindasos) Dağları’nın eteklerine kadar ulaşan bir alüvya...

Savunma Ağı

Savunma Ağı

Antik Dönem’de kentler, ekonomilerinin temelini büyük oranda tarım ve tarıma dayalı ticarete dayandırmaktaydı. Buna bağlı olarak tarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kentin çevre sahası, kırsal alanı yani khorası son derece önem taşımaktaydı. Kırsalda gerçekleştirilen tarım faaliyetleri olmaksızın varlığını sürdüremeyecek olan kentlerin, zaman içerisinde bu alanları ve aynı zamanda kentin h...

Taş Ocakları

Taş Ocakları

Gerek mimaride gerekse sanatta önemli bir malzeme olarak kullanılan taşın hikayesi, doğada serbest bir şekilde var olan çakıl taşlarının üretime yönelik toplanması ile başlar. Günümüzde basınçlı makineler ve patlayıcıların kullanımıyla gerçekleştirilen taş blok temin yöntemi, yakın dönemlere kadar antik dönemlerden bildiğimiz geleneksel sistemde sürdürülmüştür. [audio mp3="https://adramyttei...

Antikitesinden Günümüze Ayvalık Adaları (HekatonnesoI)

Antikitesinden Günümüze Ayvalık Adaları (HekatonnesoI)

Farklı boyutlarda ve özelliklerde toplam 40 civarı ada, adacık, kayalık ve sığlıktan oluşan Ayvalık Adaları, Edremit Körfezi güney sahasında, ilçenin Ege Denizi’ne doğru yönelen sahili boyunca, birbirine görece yakın mesafeler ile sıralanmaktadır. Aralarındaki en büyük ada olan Alibey / Cunda Adası’nın merkezi konumu referans alınırsa Ayvalık Adaları doğu ve batı grupları şeklinde iki ana bölge...

Oğuz İzleri: Tamgalar

Oğuz İzleri: Tamgalar

2016 yılında Adramytteion Egemenlik Alanı Arkeolojik ve Epigrafik Yüzey Araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında Burhaniye ilçesi Kuyucak Mahallesi’nin yaklaşık 700 metre güneydoğusundaki Yazılıtaş Tepe’nin güney yamacının yaklaşık 590 metre kotunda yer alan alanda, kuzey ve kuzeybatı yönde Edremit düzlüğüne hâkim bir noktada bağımsız bir kaya kütlesi üzerinde, kayanın hem...