Ören Meydan Düzenlemesi

“Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi (Adramytteion Antik Kenti) Ören Meydan Kazı Alanı (A Bölgesi) Çevre Düzenlemesi” temelde bir kentsel tasarım projesidir. Projeyle, aktif kullanımın devam ettiği meydan ve yakınında, bir çevre düzenlemesi hedeflenmektedir.

Eski ve yeninin birleştiği kentlerin, kuruluşundan günümüze kadar olan süreçteki birikimleri, yeraltı hatta yerüstünde bu tarihsel süreçlerin izlerini barındırmaktadır. Binlerce yılda oluşan kent dokusu, bu birikimden derin bir biçimde etkilenmekte ve Adramytteion/Ören örneğinde olduğu gibi, kentin güncelini belirleyebilmektedir.

“Ören-Meydan Kazı Alanı Çevre Düzenlemesi”, kent arkeolojisinin gerekliliğine dayanan, modern kentin gelişimi içinde, arkeolojik mirasın-bilginin insan odaklı aktarım yöntemleriyle, geleceğe taşındığı bir koruma-düzenleme projesidir. Yerinde koruma-sergilemenin uygulanacağı projede, kültür mirasına ilişkin bilgi, bilinç ve farkındalılığın arttırılması ve kültür mirasının yaşatılarak korunması proje tasarımının temel ilkeleridir.

Arkeolojik potansiyale fiziki herhangi bir müdehale veya eklemenin bulunmadığı proje, açık hava teşhir-tanzimi, kazı alanı düzenlemesi ve antik göndermeleri olan bir kamusal hafıza mekanının tasarlandığı iş bütününden oluşmaktadır.

Kazı alanı düzenlemesi:

Ören meydanda yer alan ve araştırma ekibi tarafından A Bölgesi olarak isimlendirilen kazı alanı, deniz kıyısına oldukça yakın olup 11 m yükseklikteki teras üzerinde, antik limana hâkim bir noktada konumlanmaktadır. Liman ve denizle kuvvetli topografik ilişkisi ve sürdürülen çalışmalar neticesinde açığa çıkarılan mimarinin sunduğu mekânsal özellikler nedeniyle (detaylı bilgi için bkz. Ticari Mekanlar) alan, Orta-Geç Bizans Dönemi boyunca kullanımda olan çok evreli bir ticari depo yapısı olarak tanımlanmıştır. Ören Meydan Çevre Düzenlemesi Projesi’nin bu ayağı, çalışmaları tamamlanmış bu alana yönelik, alanın batı ve güney sınırına, üzerine antik taşıyıcı unsurların (sütunlar) konumlandırıldığı basamaklı bir platform yerleştirilmesi uygulama çalışmalarını içermektedir.

Açık hava teşhir-tanzimi:

Ören meydan kazı alanı çevresinde geçmiş ilgisinin modern doku içerisinde yerinde canlandırılmasına yönelik, kültürel farkındalık yaratmak amacıyla tasarlanmış bir açık hava sergileme (taş bahçe) düzenlemesidir. Halihazırda güncel park-bahçe düzenlemesi içinde gelişigüzel durumda korunmakta olan antik taş eserlerin, tematik kurguda, kazı alanı (A Bölgesi) çevresinde yeniden düzenlenmeleri çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır. Uygulamada kullanılacak taş eserler, 1960’lar ve sonrasındaki imar faaliyetleri sürecinde Adramytteion ve etki alanından ele geçirilmiştir. Çoğunluğunu antik mimariye ait yapı elemanlarının oluşturduğu eserler, 2011 yılı öncesinde yerel belediyenin girişimiyle gelişigüzel halde bir araya toplanmıştır. Açık hava düzenlemesinde başlıklar, kaideler ve bezemeli saçaklıklardan oluşan parçalar, fiziki müdahale gerçekleştirilmeden farklı ölçülerdeki podyumlar üzerinde sergilenecektir. Çoğunluğunu sütunların meydana getirdiği parçaların ise, tematik kurguda, yine kazı alanı yakınındaki bir peyzaj içerisinde, zemin üstü düzenleme  ile sergilenmesi hedeflenmektedir.

Kamusal hafıza mekanı:

Sürecin bir parçası olarak izleyicinin katılımını hedefleyen, kentin geçmişine yönelik bilgilendirme, kültürel miras algısı ve farkındalığının oluşturulması amacıyla tasarlanmış bir açık alan sergi-mekan düzenlemesidir. Açık hava galerisi, Hellen kentlerindeki kamu yapılarından esinlenilmiş olup basamaklı-podyumlu dairesel (tholos) planlı bir mekan olarak tasarlanmıştır. Galeri içerisinde ise, Adramytteion kökenli olduğu bilinen yazıtların, geçmiş ilgisinde kamusal hafızanın canlandırılmasına yönelik sergilenmesi gerçekleştirilecektir.