2004 -2007 Yılı Kazı Çalışmaları

2004 yılı kazı çalışmalarında 2002 yılında ortaya çıkarılan güney duvarı ve 2003 yılında kısmen açılan doğu duvarı ile tespit edilen Ortaçağ yapısı, 2004 döneminde kuzey, batı ve doğu duvarları ile iç mekân bölünmeleri tespit edilerek, yapının mevcut planı çıkarılmıştır. Kazı çalışması AI, BI, BII, CI, CII, DI, DII, EII, açmaları ile yapının kuzeybatı köşesindeki KI, KII açmaları ve güneydoğu köşesinde sondaj amaçlı olarak SI harfi ile kodlanan 300x500cm. boyutlarındaki açmalarda sürdürülmüştür. Daha önce karıştırılmış tahrip edilmiş olduğu anlaşılan alanda sabit kültür tabakası tespit etmek mümkün olmamıştır. En üst seviyeden itibaren M.Ö. VI. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıllara tarihlenen buluntular elde edilmiştir. Buluntular arasında tuğlalar, günlük kullanım eşyaları arasında saklama kapları, pişirim kapları, sırlı tabak ve çanaklar, kandiller, bilezikler ve boncuklar, çeşitli şişe ve kaplar, pencere camları, kemik iğne ve taraklar, metal buluntular (sikkeler, yüzük ve halkalar, haç parçaları, çiviler ve kancalar vb.), taş buluntular, duvar resimleri yer almaktadır.(1)

2005 yılında çalışmalar yoğun oranda 229 ada 8-9 parsellerde yürütülmekle birlikte, antik kentin yayılım planını ve kültür tabakalaşmasını belirlemeye yönelik diğer çalışmalar imkânlar ölçüsünde sürdürülmüştür.(2) Bu kazı yılında bulunan pişmiş toprak kandil parçaları, mask ve figürünler önemli buluntular arasındadır.

2006 yılında ise 2005 kazı döneminde FII açmasının batı tarafında ortaya çıkan ve doğu yüzünde fresk olduğu anlaşılan duvarın temizlenmesi gerçekleşmiş, ancak yeterli finans temin edilemediği için, bu duvarın ait olduğu mekânı tamamlamak ve tanımlamak üzere FI, FIII ve GII, GIII plan kareleri açılamamıştır.19.35- 17.20m. olarak açılan 2005 dönemi E-III açması ile E-II açmaları arsında ortaya çıkmış olan Erken Ortaçağ seramik fırınının içi, açma seviyesinin 125cm. aşağısına kadar indirilmiş ve fırının ateşlik kısmının tabanına ulaşılmıştır.(3)

2007 yılı kazı çalışmaları E-II, E-III açmalarının temizlik çalışmalarıyla başlamıştır. E-IV açmasının yüzey temizliği yapılarak daha önceki yıllarda yapılan kare sistemine göre 7x7 olarak kazıkları çakılıp kazı çalışmaları başlatılmıştır. E-V açmasının başlangıç kodu 19.10, F-I açmasının başlangıç kodu ise 18.89 olarak tespit edilmiştir. Kazılar esnasında F-I açmasında tuğla kapaklı bir gömü, yüzeye yarım metre mesafede tespit edilmiştir. E-V açmasındaki çalışmalar bir yapı duvarına paralel olarak başlamıştır. Buluntular arsında kandil parçaları, cam buluntular, ağırşak, sikkeler, çiviler ve pek çok seramik kap parçası mevcuttur.(4)

Kaynaklar

1) Tülin Çoruhlu, 2004 Yılı Adramytteion Antik Kenti Kazı Çalışmaları, XXVII. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2005 s.229-240
2) Tülin Çoruhlu, Burhaniye ve Örenin Kültür Turizmi Açısından Önemi, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, 2005 s.245-251
3) Tülin Çoruhlu, 2005 Yılı Ören (Adramytteion Antik Kenti) Kazı Çalışması, XXVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, s.479–500
4) Yasemin Köhserli, Ören (Adramytteion Antik Kenti) Sırlı Seramikler, s.10
TR | ENG