Kentle ilgili ilk modern kayıt 1725’te Cornelius de Bruin’in Paris’te yayınlanan Voyages de Corneille Le Buryn adlı eserindedir. Eserde din adamı olan seyyahın bölgede yer alan harabelerden bahsetmektedir. Bu harabelerin ise Adramytteion kentiyle ilgili olup olmadığı kesin olarak anlaşılamamaktadır.

XIX. yüzyılın ilk yarısında Ambr. Firman Didot, François Pouqueville, doğulu AntonProkesch(?) ve Charles Texier gibi Edremit Körfezi’ni ziyaret eden birçok seyyah o dönemde Troas bölgesine karşı duyulan aşırı ilgi nedeniyle buradaki kentlerin konumlarını ortaya çıkaracak kadar bölgede kalamamışlar ve Adramytteion’un bugünkü Edremit civarında olabileceği şeklinde genel kanıya uymuşlardır. Modern araştırmacılardan Texier bölgenin alüvyonlarca doldurulduğuna inanmış ve Adramyteion’u modern Edremit çevresine aramıştır. "Bundan başka Strabon’un bir liman ve bir tersane ile buranın çok yakınına yerini belirlediği Edremit (Adramyttium) epeyce uzak arazidedir. Hep bu yerlerin görüntüsü değişmiştir; birikintilerin sonucu olarak körfezin dolmasıyla bu hale gelmiştir".

Antik kentin yeriyle ilgili ilk doğru tespit ise XIX. yüzyılın sonunda Earinos’un kısa topografya notunda modern Edremit’in 12 km. güneybatısında Ören sahiline yerleştirilerek yapılır. HeinrichKiepert de 1888 de bu lokalizasyonun yayınını görmeden antik kaynaklarda bildirilen topografyadan yaralanarak Adramytteion’un yeri olarak aynı alanı belirlemiştir.

Bölge ilgili ilk bilimsel araştırmalar Prof. Dr. Engin Beksaç tarafından 1997 yılında başlatılan prehistorik yerleşmeler yüzey araştırmaları olmuştur. 1997 yılında başlayan yüzey araştırmasını yine Prof.Dr. Engin Beksaç başkanlığında 2001 – 2003 yıllarında yapılan ilk bilimsel kazılar takip eder. 2004 – 2007 yıllarında ise Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu bilimsel başkanlığında kazılar devam etmektedir. 2007 yılından sonra 2012 yılına kadar bilimsel kazılar sekteye uğramış, 2012 yılında Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen tarafından Adramytteion kazılarına yeniden başlanmıştır.

TR | ENG